Jobs

Kom het team van Dunkin’ Donuts versterken en maak deel uit van het wereldwijde succesverhaal. Onze franchise-partners zijn altijd op zoek naar hardwerkende en vriendelijke talenten. Ben jij geïnteresseerd in een van “the sweetest jobs in town”?
Kijk dan hieronder of jouw ideale functie erbij zit!

What we offer you:
If you appear suitabele for the job at Dunkin’ Donuts, this is what you are going to get from us:

• Chance to get permanent employment in an environment where you can gain a lot of knowledge and experience
• Fun and inspiring Colleagues
• A positive and informal work environment
• Opportunity to grow within the company
• Challenges to show your talents and help with developing these talents
• Market-rate salary
What do you offer us:
• You are at least 18 years of age
• Community college / University (in Dutch: MBO)
• You have a minimum of one year restaurant, retail or supervisory experience
• You have basic computer skills
• You have basic writing skills
• You are capable of doing math and manage finances
• You have a positive attitude
• You are communicative
• You are enthousiastic

Guest focus
• You understand and exceed guest expectations, needs and requirements
• You can develop and maintain guest relationships
• You can display a sense of urgency with guests
• You can seek ways to improve guest satisfaction: you ask questions and commit to follow-through
• You can resolve quest concerns by following brand recommended guest recovery process

Passion for results
• You set and maintain high standards for yourself and others, and you act as a role model
• You consistently meet or exceed goals
• You contribute to the overall team performance and understand how your role relates to others
KNOW MORE?
Download the full job description as PDF
Interested?
Let us know! Send your letter, resume a good photo and relevant diplomas to jobs@dunkindonuts.nl
Wat we je bieden:
Als na een uitgebreide kennismaking blijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor de vacature bij Dunkin’ Donuts, dan kunnen we je nu alvast vertellen wat we voor jou in petto hebben:

• Kans op een vast dienstverband in een kennis gedreven omgeving waar veel werkervaring op de werkvloer aanwezig is
• Leuke en inspirerende collega’s
• Informele en goede werksfeer
• Vele mogelijkheden tot doorgroeien
• Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten te benutten en te ontwikkelen
• Passend marktconform salaris
Wat jij ons biedt:
Je hebt het vermogen om goed, duidelijk en consequent te communiceren: spreken en schrijven.
• Vloeiend Nederlands spreken is een pré
• Je hebt het vermogen om winkels onafhankelijk te managen in een snel en effectief tempo
• Je hebt het vermogen om verschillende situaties gelijktijdig juist af te handelen
• Je hebt het vermogen om bepaalde middelen in te zetten en waardoor bepaalde service levels altijd worden behaald
• Je hebt interpersoonlijke vaardigheden
• Je bezit kennis van bepaalde klanttechnieken
• Organisatorische en planning skills (ook in het plannen en prioriteren van werkzaamheden)
• Je hebt probleem-oplossende skills
• Je werkt goed samen
• Je bezit sterke leiderschap skills met het vermogen om te coachen, te trainen en te leiden
MEER WETEN?
Download de volledige vacature als PDF
GeÏnteresseerd?
Wil jij werken voor een van de grootste Amerikaanse donut & koffie ketens ter wereld? Stuur ons dan een e-mail. Stuur je brief, CVm een representatieve foto en eventuele diploma’s naar: jobs@dunkindonuts.nl
What we offer you:
If you appear suitabele for the job at Dunkin’ Donuts, this is what you are going to get from us:

• Chance to get permanent employment in an environment where you can gain a lot of knowledge and experience
• Fun and inspiring Colleagues
• A positive and informal work environment
• Opportunity to grow within the company
• Challenges to show your talents and help with developing these talents
• Market-rate salary
What do you offer us:
You have basic computer skills
• You are at least 16 years of age
• You have a positive attitude
• You are communicative
• You are enthousiastic and friendly
• You are able to learn and execute multiple tasks

Guest focus

• You understand and exceed guest expectations, needs and requirements
• You can develop and maintains guest relationships
• You can display a sense of urgency with guests
• You can seek ways to improve guest statisfaction: you ask ques ons and commit to follow-through

Passion for results

• You set and maintain high standards for yourself and others, and you act as a role model
• You consistently meet or exceed goals
• You contribute to the overall team performance and understand how your role relates to others

Problem solving, decision making and interpersonal relationships

• You identify and resolve issues and problems
• You use informa on at hand to make decisions and solve problems; you include others when necessary
• You develop and maintain relationshi s with your team
• You operate with integrity; You demonstrate honesty, treat others with respect and you you’re your commitments
KNOW MORE?
Download the full job description as PDF
Interested?
Let us know! Send your letter, resume a good photo and relevant diplomas to jobs@dunkindonuts.nl
Wat we je bieden:
Als na een uitgebreide kennismaking blijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor de vacature bij Dunkin’ Donuts, dan kunnen we je nu alvast vertellen wat we voor jou in petto hebben:

• Kans op een vast dienstverband in een kennis gedreven omgeving waar veel werkervaring op de werkvloer aanwezig is
• Leuke en inspirerende collega’s
• Informele en goede werksfeer
• Vele mogelijkheden tot doorgroeien
• Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten te benutten en te ontwikkelen
• Passend marktconform salaris
Wat jij ons biedt:
• 16+
• Basis in computer vaardigheden
• Positieve houding
• Communicatief
• Enthousiast en vriendelijk
• Je hebt het vermogen om te leren en het vermogen om meerdere taken op één moment uit te voeren

Klantvriendelijkheid
• Je begrijpt en overtreft verwachtingen, behoe es en wensen van klanten
• Je ontwikkelt en onderhoudt klantenrelaties
• Je geeft de klanten het gevoel dat ze nummer 1 zijn
• Je zoekt naar manieren om de klantbehoeften en klan evredenheid te verbeteren. Je stelt vragen, toont een goede inzet en zet bepaalde ideeën ook door

Resultaten
• Je stelt hoge doelen voor jezelf en voor andere. Je gedraagt je als een rolmodel
• Je haalt consistent gestelde doelen en eventueel haal je meer dan dat
• Je helpt mee aan de algemene prestatie van het team en begrijpt hoe zijn of haar rol in verbinding staat met die van anderen

Probleemoplossend, besluiten maken en interpersoonlijk zijn

• Je pakt problemen met beide handen aan en bedenkt de juiste oplossingen
• Je gebruikt de juiste informa e om beslissingen te maken en problemen op te lossen; je betrekt anderen wanneer nodig
• Je ontwikkelt en onderhoudt rela es met je teamleden
• Je werkt met integriteit, eerlijkheid en behandelt collega’s en klanten met respect. Ook toon je een goede inzet

Benodigde kennis
• Vloeiend Nederlands spreken is een pré
• Je hebt interpersoonlijke vaardigheden
• Je werkt goed samen
MEER WETEN?
Download de volledige vacature als PDF
GeÏnteresseerd?
Laat het ons weten! Stuur je brief, CV een representatieve foto en eventuele diploma’s naar jobs@dunkindonuts.nl
What we offer you:
If you appear suitabele for the job at Dunkin’ Donuts, this is what you are going to get from us:

• Chance to get permanent employment in an environment where you can gain a lot of knowledge and experience
• Fun and inspiring colleagues
• A positive and informal work environment
• Opportunity to grow within the company
• Challenges to show your talents and help with developing these talents
• Market-rate salary
What do you offer us:
You are at least 18 years of age

• Technical skills
• You have experience in de pastry world
• You are hygienic and you keep your workspace clean
• You are available for day, evenings and nightshifts

Passion for results

• You set and maintain high standards for yourself and others, and you act as a role model
• You consistently meet or exceed goals
• You contribute to the overall team performance and understand how your role relates to others

Problem solving, decision making and interpersonal relationships

• You identify and resolve issues and problems
• You can x small technical problems on your own. You include others when necessary
• You use informa on at hand to make decisions and solve problems; you include others when necessary
• You develop and maintain relationships with your team
• You operate with integrity; demonstrate honesty, treat others with respect and keep commitments
KNOW MORE?
Download the full job description as PDF
Interested?
Let us know! Send your letter, resume a good photo and relevant diplomas to jobs@dunkindonuts.nl
Wat we je bieden:
Als na een uitgebreide kennismaking blijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor de vacature bij Dunkin’ Donuts, dan kunnen we je nu alvast vertellen wat we voor jou in petto hebben:

• Kans op een vast dienstverband in een kennis gedreven omgeving waar veel werkervaring op de werkvloer aanwezig is
• Leuke en inspirerende collega’s
• Informele en goede werksfeer
• Vele mogelijkheden tot doorgroeien
• Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten te benu en en te ontwikkelen
• Passend marktconform salaris
Wat jij ons biedt:
• 18+
• Technische vaardigheden
• Ervaring in de wereld van banketbakkerijen is een pré
• Je bent hygiënisch en houdt je werkplek schoon
• Je kunt dag-, avond- en nachtdiensten draaien

Resultaten

• Je stelt hoge doelen voor jezelf en voor andere. Je gedraagt je als een rolmodel
• Je haalt consistent gestelde doelen en eventueel haal je meer dan dat
• Je helpt mee aan de algemene presta e van het produc eteam en begrijpt hoe zijn of haar rol in verbinding staat met die van andere. Je helpt andere waar dat nodig is

Probleemoplossend, besluiten maken en interpersoonlijk zijn

• Je pakt problemen met beide handen aan en bedenkt de juiste oplossingen
• Kleine technische storingen los je zelf op. Wanneer het nodig is, betrek je anderen.
• Je gebruikt de juiste informatie om de juiste beslissingen te maken en problemen op te lossen; je betrekt anderen wanneer nodig
• Je ontwikkelt en onderhoudt relaties met je productie teamleden
• Je werkt met integriteit, eerlijkheid en behandelt collega’s met respect. Ook toon je een goede inzet
MEER WETEN?
Download de volledige vacature als PDF
GeÏnteresseerd?
Laat het ons weten! Stuur je brief, CV een representatieve foto en eventuele diploma’s naar jobs@dunkindonuts.nl
What we offer you:
If you appear suitable for the job at Dunkin’ Donuts, this is what you are going to get from us:

• Chance to get permanent employment in an environment where you can gain a lot of knowledge and experience
• Fun and inspiring Colleagues
• A positive and informal work environment
• Opportunity to grow within the company
• Challenges to show your talents and help with developing these talents
• Market-rate salary
What do you offer us:
You are at least 18 years of age
• You have math and wri ng skills
• You have basic computer skills
• You have restaurant, retail or supervisory experience
• You have a positive attitude
• You are communicative
• You are enthousiastic

Guest focus

• You understand and exceed guest expectations, needs and requirements
• You can develop and maintains guest relationships
• You can display a sense of urgency with guests
• You can seek ways to improve guest satisfaction: you ask questions and commit tofollow-through

Operational

• You create and maintain a guest first culture in the restaurant
• You resolve guest issues
• You ensure Brand standards, recipes, and systems are executed
• You maintain a safe, secure, and healthy work environment by following and enforcing safety, food safety and sanita on guidelines; you comply with local laws

Passion for results
• You set and maintain high standards for yourself and others, and you act as a role model
• You consistently meet or exceed goals
• You contribute to the overall team performance and understand how your role relates to others

Problem solving, decision making and interpersonal relationships

• You identify and resolve issues and problems
• You use information at hand to make decisions and solve problems; you include others when necessary

Interpersonal Relationships & Influence

• You develop and maintain relationships with team
• You operate with integrity; demonstrate honesty, treat others with respect and keep commitments

Summary of experience

• Customer service experience in a retail or restaurant environment: 1 year
KNOW MORE?
Download the full job description as PDF
Interested?
Let us know! Send your letter, resume a good photo and relevant diplomas to jobs@dunkindonuts.nl
Wat we je bieden:
Als na een uitgebreide kennismaking blijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor de vacature bij Dunkin’ Donuts, dan kunnen we je nu alvast vertellen wat we voor jou in petto hebben:

• Kans op een vast dienstverband in een kennis gedreven omgeving waar veel werkervaring op de werkvloer aanwezig is
• Leuke en inspirerende collega’s
• Informele en goede werksfeer
• Vele mogelijkheden tot doorgroeien
• Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten te benutten en te ontwikkelen
• Passend marktconform salaris
Wat jij ons biedt:
• 18+
• Wiskundige vaardigheden en goede schrijfvaardigheden
• Minimaal 1 jaar ervaring in een restaurant management functie, detailhandel of een andere leidinggevende functie
• Basis in computer skills
• Positieve houding
• Communicatief
• Enthousiast

Klantvriendelijkheid

• Je begrijpt en overtreft verwachtingen, behoeftes en wensen van klanten
• Je ontwikkelt en onderhoudt klantenrelaties
• Je geeft de klanten het gevoel dat ze nummer 1 zijn
• Je zoekt naar manieren om de klantbehoeften en klanttevredenheid te verbeteren. Je stelt vragen, toont een goede inzet en zet bepaalde ideeën ook door

Operationeel

• Je creërt en onderhoudt een ‘klant is koning’ beleid
• Je lost klant problemen op
• Je zorgt dat de merknormen worden nageleefd en systemen worden uitgevoerd volgens de standaarden bij Dunkin’ donuts
• Je zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving door het volgen
van de veiligheidswensen, voedselwensen en de sanitaire richtlijnen, gecombineerd met de wensen die lokaal gelden
MEER WETEN?
Download de volledige vacature als PDF
GeÏnteresseerd?
Laat het ons weten! Stuur je brief, CV een representatieve foto en eventuele diploma’s naar jobs@dunkindonuts.nl
What we offer you:
You are at least 18 years of age

• Community college / University (in Dutch: MBO)
• You have a minimum of one year restaurant, retail or supervisory experience
• You have basic computer skills
• You have basic writing skills
• You are capable of doing math and manage finances
• You have a positive attitude
• You are communicative
• You are enthousiastic

Guest focus

• You understand and exceed guest expectations, needs and requirements
• You can develop and maintain guest relationships
• You can display a sense of urgency with guests
• You can seek ways to improve guest satisfaction: you ask quests questions and commit to follow-through
• You can resolve quest concerns by following brand recommended guest recovery process

Passion for results

• You set and maintain high standards for yourself and others, and you act as a role model
• You consistently meet or exceed goals
• You contribute to the overall team performance and understand how your role relates to others
What do you offer us:
If you appear suitable for the job at Dunkin’ Donuts, this is what you are going to get from us:

• Chance to get permanent employment in an environment where you can gain a lot of knowledge and experience
• Fun and inspiring Colleagues
• A positive and informal work environment
• Opportunity to grow within the company
• Challenges to show your talents and help with developing these talents
• Market-rate salary
KNOW MORE?
Download the full job description as PDF
Interested?
Let us know! Send your letter, resume a good photo and relevant diplomas to jobs@dunkindonuts.nl
Wat we je bieden:
Als na een uitgebreide kennismaking blijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor de vacature bij Dunkin’ Donuts, dan kunnen we je nu alvast vertellen wat we voor jou in petto hebben:

• Kans op een vast dienstverband in een kennis gedreven omgeving waar veel werkervaring op de werkvloer aanwezig is
• Leuke en inspirerende collega’s
• Informele en goede werksfeer
• Vele mogelijkheden tot doorgroeien
• Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten te benu en en te ontwikkelen
• Passend marktconform salaris
Wat jij ons biedt:
Je hebt het vermogen om goed, duidelijk en consequent te communiceren: spreken en schrijven.
• Vloeiend Nederlands spreken is een pré
• Je hebt interpersoonlijke vaardigheden
• Je hebt probleem-oplossende skills
• Je werkt goed samen
• Je bezit sterke leiderschap skills met het vermogen om te coachen, te trainen en te leiden
MEER WETEN?
Download de volledige vacature als PDF
GeÏnteresseerd?
Laat het ons weten! Stuur je brief, CV een representatieve foto en eventuele diploma’s naar: jobs@dunkindonuts.nl